Ceny

Cena destilátu při dodání vašeho kvasu

Po přepočtu za 1 litr 50% destilátu

 

130 Kč

 + aktuální spotřeba plynu

 
Cena výsledného destilátu závisí na jeho lihovosti.
Příkladem: jestliže Vaše slivovice - 1l - bude mít po vypálení 53%, konečná cena tedy bude 138,- Kč.