Informace k GDPR

Informace k GDPR  

Firma Jiří Kubík provozovatel pěstitelské pálenice u Javoru, IČ:66190029 se sídlem Újezd 68, Újezd u Uničova 783 96, (dále jen jako „Správce“) bude ke dni 25.května 2018 , tedy ke dni  nabytí  účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a  volném pohybu těchto údajů a také o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) GDPR, bude disponovat potřebným zajištěním pro podporu splnění požadavků kladených Nařízením na správce a zpracovatele osobních údajů. 

 

Nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, které bude od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak Obecné nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. zákon o ochraně osobních údajů.

 

GDPR.docx (33,5 kB)

Šablona zásad ochrany osobních údajů U javoru-1.doc (78848)