Informace o nás

Naše pálenice v Újezdě byla uvedena do provozu v říjnu 2010.


Je osazena plynovým kotlem o objemu 150 a 300 litrů s moderním jednostupňovým systémem a vodní filtrační kolonou od firmy Destila, s.r.o.

 

Minimální množství kvasu,  které jsme schopni zpracovat, je 50 litrů.

 

Největší podíl na úspěchu z dobré a kvalitní slivovice je Vaše práce , ten zbytek děláme my - se 100% úsilím.

 

Pravidla dle kterých se v pěstitelské pálenici řídíme jsou stanovena především v zákoně č. 61/1997 Sb.o lihu, ve znění pozdějších novel, dle kterého, je mimo jiné, pěstitel oprávněn si dát vyrobit v jednom  výrobním období z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 litrů etanolu zdaněného sazbou spotřební daně pro líh, obsažený v ovocných destilátech z pěstitelského  pálení v množství do 30 litrů etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní  období, která je stanovena v zák. o spotřebních daních, a to i v případě, že se na vypěstování ovoce podílely osoby, které tvoří s pěstitelem domácnost a že překročení tohoto limitu je přestupkem ve smyslu § 17 odst. 1 písm. a) téže normy.